سرپرست آزمایشگاه: دکتر صادق رحمتی

مسئول آزمایشگاه: امیرحسین احسانی

آدرس پستی RLAMT:

تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه،

بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

ساختمان ابن سینا، بلوک C، طبقه اول شرقی،

آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری‌های ساخت افزودنی

 

تلفن:

02144868536-59 داخلی: 40034

مدیر اجرایی: 09191409122

مدیر تحقیق و توسعه: 09124143912

ایمیل:

rlamt[at]srbiau[dot]ac[dot]ir

ah.ehsani[at]srbiau[dot]ac[dot]ir